Dijksma voert ammoniakregels al in, voordat onderzoeken zijn afgerond

Vrijdag 6 maart 2015

Door Geesje Rotgers

Pardon? Het kan toch niet waar zijn dat staatssecretaris Sharon Dijksma veehouders nu al gaat verplichten tot opgave van het RAV-staltype en de stalbezetting in de Landbouwtelling? Om zo een beter beeld te krijgen van de emissieberekeningen? Kennelijk neemt Dijksma alvast wat aanbevelingen over van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) in zijn ammoniak quickscan, vóórdat de CDM zijn quick scan heeft afgerond en opgeleverd.

Vorig jaar ontstond commotie over het ammoniakbeleid, met name over de emissieberekeningen, waarop het beleid is gebaseerd. Die berekeningen kwamen niet overeen met de daadwerkelijke metingen. De CDM zou ‘quick’ uitzoeken wat daarvan de oorzaak was en nog voor de zomer (2014) haar bevindingen opleveren. Uiteindelijk werd in het najaar een stukje opgeleverd, maar het wachten is nog altijd op het belangrijkste deel van dit onderzoek. Dijksma liet onlangs aan de Kamer weten dat het wel rond de zomer (2015) kan worden, voordat het klaar is. Maar kennelijk kon zij daar niet op wachten en was er reden om de Landbouwtelling alvast uit te breiden op basis van de aanstaande quick scan.

Ook beloofde Dijksma de Kamer vorig jaar een internationale review van de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. Niet alleen de emissieberekeningen leverden teveel discussie op, maar er waren meer vragen waarvoor nog onderzoek nodig was. Het is onbegrijpelijk dat Dijksma ook de uitkomsten van deze review niet wil afwachten, maar gewoon verder gaat met het invoeren van ammoniakregels. Neemt zij haar wetenschappelijke onderzoekers wel serieus?

Tenslotte loopt er ook een wetenschappelijke ammoniakreview van de chemici Jaap Hanekamp en Marcel Crok, die ook dit jaar wordt opgeleverd. Uiteraard zouden zij ook door Dijksma’s ministerie worden uitgenodigd om voor de internationale reviewcommissie te verschijnen, zo werd mij te kennen gegeven. Maar dan wel vóórdat zij hun onderzoek hebben kunnen afronden. Het lijkt wel een gewoonte te worden van de staatssecretaris om alvast conclusies te willen verbinden aan ammoniakonderzoeken, voordat de resultaten er daadwerkelijk zijn.

Dit artikel van Geesje Rotgers verscheen vandaag ook in V-Focus

Steun het belangrijke onderzoek van Crok en Hanekamp