IEA: Nederland moet schaliegas winnen

Zaterdag 24 januari 2015

Nederland moet alle economische kansen aangrijpen om de resterende gasreserves te ontwikkelen, waaronder schaliegas.

Dat schrijft het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een rapport over het Nederlandse energiebeleid dat afgelopen dinsdag in Den Haag werd gepresenteerd.

Het agentschap onder leiding van voormalig CDA-minister Maria van der Hoeven wijst erop dat Nederland de komende jaren onder meer geconfronteerd wordt met een snelle vermindering van de productie van eigen gas in Groningen. Hierdoor wordt het land rond 2025 van netto-exporteur een netto-importeur van gas.

Om de energievoorziening tijdens de overgangsfase zeker te stellen, moeten de resterende, kleine gasvelden worden aangeboord. Daarbij gaat het ook om schaliegas. “Aangezien de regering een belangrijke rol voor gas op de lange termijn verwacht, moet het daarom de kans grijpen om kleine gasvelden en schaliegas tijdig te ontwikkelen.”

Van der Hoeven wijst erop dat Nederland geschikt is voor de winning van schaliegas en dat internationale investeerders interesse tonen.

Kamp
Minister Henk Kamp van Economische Zaken ziet het rapport van het Internationaal Energieagentschap IEA als een steun voor zijn energiebeleid.

“De sterke groei van schalieolie en schaliegas in de Verenigde Staten, conflicten zoals in Oekraïne en subsidies op groene energie in onze buurlanden beïnvloeden de Nederlandse energiemarkt”, aldus Kamp. “Het IEA concludeert dat we in Nederland de juiste keuzes maken op energiegebied om op dit soort ontwikkelingen te kunnen inspelen.”