Energielening is grote mislukking, nieuwe klap voor Energieakkoord

Vrijdag 28 november 2014

Nederlanders lenen nauwelijks geld om hun huis ‘duurzamer’ te maken. Het idee om minder energie te gebruiken is mooi, maar veel mensen hebben de ervaring dat na bijvoorbeeld isolatie van hun huis, de energiebelastingen omhoog gaan waardoor het netto-effect verdwenen is.

Het Energiebespaarfonds, waaraan Rijk, Rabobank en ASN Bank samen € 300 miljoen bijdragen, heeft tot en met september nog geen € 5 miljoen uitgeleend. Dat blijkt uit cijfers van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

In de eerste 3 kwartalen zijn slechts 398 Energiebespaarleningen verstrekt. De overheid ging uit van 5.000 leningen over heel 2014. Energiebesparing is een belangrijk onderdeel uit het Nationale Energieakkoord, dat tientallen maatschappelijke organisaties in september 2013 sloten.

Afgesproken werd dat Nederland jaarlijks 1,5% minder energie gaat verbruiken. Als dat niet lukt, lijken de doelstellingen van het Energieakkoord onhaalbaar. Experts plaatsten al eerder vraagtekens bij het realiteitsgehalte van die besparingsdoelstelling.

Bedoeling is dat eigenaren van koopwoningen met geleend geld zaken als isolatiemateriaal, zonnepanelen en hr-ketels aanschaffen. Leningen kunnen afgesloten worden tegen een bescheiden tarief. Gerekend werd op grote belangstelling. Dat de belangstelling zwaar tegenvalt is een teken aan de wand.

Subsidie of lening?

Het punt is dat plaatselijke subsidies op energiebesparingsmaatregelen wel als een speer lopen. Apeldoorn heeft ook zo’n subsidieregeling. De subsidie van € 545.000 voor dit jaar is vanwege het grote aantal van 1300 aanvragen al op. De Provincie Gelderland is echter bijgesprongen en heeft ruim een ton euro’s aan Apeldoorn ter beschikking gesteld.

Opmerkingen van lezers in een lokale krant duiden er op dat men liever het gratis geld van de subsidie incasseert dan dat men een lening aangaat die met rente moet worden terug betaald.

Daar kan het landelijke Energiebespaarfonds eens over nadenken. Subsidie verstoort de markt, maar maakt de leveranciers van HR ketels en zonnepanelen blij.