Raad van State niet overtuigd van noodzaak verdwijnen boerenbedrijven Dinkelland

Maandag 17 november 2014

De Raad van State lijkt er niet van overtuigd dat enkele agrarische bedrijven in Dinkelland moeten wijken voor natuurontwikkeling. Het ministerie van Economische Zaken wil de bedrijven in een gebied tussen de Bergvennen en het Brecklenkampse Veld op termijn weg hebben.

Het agrarische gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied voor de ontwikkeling van de beschermde vochtige heide. De bedrijven kunnen volgens het ministerie niet blijven, omdat ze zorgen voor ongewenste verdroging. Voor de vochtige heide is een hoge grondwaterstand noodzakelijk. Volgens het ministerie is het een Europese plicht om meer ruimte te maken voor de ontwikkeling van de bedreigde vochtige heide.

Betere motivatie

De Raad van State gaf het ministerie begin dit jaar de opdracht om beter te motiveren waarom de bedrijven moeten plaatsmaken voor natuur. De Raad wilde weten of de agrarische bedrijven gespaard kunnen worden en of er misschien minder natuurontwikkeling mogelijk is.

Vandaag antwoordde het ministerie dat alle bedrijven echt weg moeten, omdat anders de natuur niet voldoende kan worden ontwikkeld. Maar dat antwoord wekte veel weerstand op bij de Raad. De uitspraak volgt over zes weken.