Noodrem

Maandag 20 oktober 2014

De Telegraaf heeft vanmorgen een ongekend hard redactioneel commentaar op het Energieakkoord en het windenergiebeleid in Nederland:

Noodrem

Het windenergiebeleid, zoals uitgestippeld in het Nationaal Energieakkoord, stuit op steeds meer weerstand.

Afgelopen zaterdag luidde een aantal gerenommeerde wetenschappers in deze krant de noodklok over het gemak waarmee dit kabinet windenergie als duurzaam alternatief omarmt.

De wetenschappers waarschuwen dat het blind najagen van de doelen in het Energieakkoord een fikse aanslag op de koopkracht gaat betekenen tot wel 500 euro per huishouden per jaar. Men spreekt hierbij over de grootste verspilling van overheidsgeld ooit.

Het is huiveringwekkend dat het kabinet onder druk van een monsterverbond tussen de milieulobby en de bouwwereld zich blindstaart op de aanleg van miljarden verslindende windparken.

Dat terwijl men in Duitsland momenteel duur leergeld aan het betalen is voor de investeringen in windenergie. Doordat de windkracht fluctueert, moeten daar alsnog vieze kolencentrales worden opengehouden om de verschillen in stroomleveranties op te vangen. Windenergie blijkt lang niet zo groen als de voorstanders ons op de mouw willen spelden.

Een land als Nederland, dat net opkrabbelt uit de diepste economische crisis van de afgelopen jaren, kan het zich eenvoudigweg niet permitteren om miljarden over de balk te gooien. Zeker niet voor de aanleg van windparken waarvan bij voorbaat vaststaat dat ze nooit rendabel worden. Dit geld kan beter aangewend worden voor de instandhouding van bijvoorbeeld de zorg, onderwijs en defensie.

Het wordt tijd dat de Tweede Kamer aan de noodrem trekt, zodat de voorgenomen investeringen kunnen worden uitgesteld tot er een werkelijk duurzaam alternatief voorhanden is.

De Groene Rekenkamer heeft anderhalf jaar geleden in een rapport al gewaarschuwd tegen de hoge kosten die de Nederlandse huishoudens moeten gaan betalen:

Rapport Groene Rekenkamer bom onder nationaal windenergie beleid