Windpark Houten geeft winstwaarschuwing

Dinsdag 14 oktober 2014

Windpark Houten levert minder op dan vooraf was ingeschat. In plaats van jaarlijks 4700 huishoudens te voorzien van elektriciteit, worden dit nu ruim 3300 huishoudens. Over de tegenvallende productie zijn de obligatiehouders eind vorige week geïnformeerd.
Volgens het Windpark komt de tegenvallende productie door de bijzondere maatwerkvoorschriften die zijn afgesproken met gemeente Houten. Het park staat naast een aantal woonwijken en twee bedrijventerreinen. Hierdoor eist de gemeente dat er naast de wettelijke maatregelen, ook extra maatregelen worden genomen om slagschaduw en geluidsoverlast te voorkomen.

29% minder elektriciteit
In een brief aan de obligatiehouders meldt Eneco dat ondanks zorgvuldige berekeningen de windmolens vaker stilstaan dan is voorzien. Het gevolg is dat er minder elektriciteit wordt geproduceerd, dan was verwacht. De verwachte energieproductie is bijgesteld van 16.440.000 kWh per jaar, naar 11.800.000 kWh per jaar.

Geen gevolgen voor uitkering
De lagere elektriciteitsproductie heeft geen gevolgen voor de obligatiehouders die het windpark deels hebben gefinancierd. Obligatiehouders met een vaste rente krijgen hun afgesproken rente van 4%. Obligatiehouders met een variabele rente krijgen te maken met een lagere productiegrens. Hierdoor is er toch nog kans op een hogere rente dan de minimale uit te keren 4,5%.

De obligatiehouders komen pas in de problemen bij een verdere daling van de productie. Wanneer deze daalt naar circa 8.250.000 kWh per jaar, kunnen de betalingen aan de obligatiehouders in gevaar komen, meldt de prospectus van vorig jaar.

Eneco gaat de windapp waarmee de tegenvallende productiviteit al een half jaar was te zien, aanpassen aan de nieuwe productiegrenzen.