Gem. Noordwijk overweegt juridische stappen tegen windmolens voor de kust

Zaterdag 4 oktober 2014

Minister Kamp heeft op 26 september 3 gebieden op de Noordzee aan gewezen waar 5 windparken moeten worden gebouwd. Afhankelijk van het vermogen van de windturbines, 3 of 5 MW, moeten er 700 tot 1200 windmolens geplaatst worden.

De gemeente Noordwijk ziet een dergelijke hoeveel binnen zichtafstand voor de kust niet zitten. Tweederde van het aantal windmolens zou direct voor de kust van Noordwijk moeten komen. Dat is het schrikbeeld dat opdoemt uit de plannen van minister Kamp en Schultz van Haegen.

De windmolens komen in deze plannen niet vlak voor de kust, zoals eerder nog dreigde, maar op een afstand van minimaal 18,5 kilometer zullen zij toch goed zichtbaar zijn. De onvervangbare waarde van een ongerepte blik op de horizon zou daarmee verloren gaan. Wethouder Pieter Jan Barnhoorn, tevens voorzitter van het breed samengestelde Platform Maritieme Windparken, heeft de gemeenteraad met een brief hierover geïnformeerd. Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van kustgemeenten en belangengroepen.

Geen gelopen koers

In zijn brief stelt wethouder Barnhoorn vast, dat het uitvoeren van de kabinetsplannen nog geen gelopen koers is. Beide ministers laten ruimte voor nader overleg en daar zullen de betrokken kustgemeenten en het Platform Maritieme Windparken zeker gebruik van maken. Ambtelijk vooroverleg daarover is gestart. Ook liggen er nog mogelijkheden voor juridische procedures open.

Alternatief

In februari van dit jaar hebben de kustgemeenten een betaalbaar alternatief bij de ministers ingediend dat de doelstellingen uit het Energieakkoord en de belangen van de kustgemeenten verenigt.  Dat alternatief lijkt deels te zijn verwerkt in de nieuwe plannen. Maar voor Noordwijk en andere Noord- en Zuid-Hollandse kustgemeenten beslist onvoldoende, aldus wethouder Barnhoorn.

Lees hier de brief aan de gemeenteraad van Noordwijk

Lees hier de Kamerbrief van Minister Kamp