PERSBERICHT DE GROENE REKENKAMER

Apeldoorn

Vrijdag 20 juni 2014

Huishoudens betalen hoogste prijs voor het energiebeleid, 250 tot 400 euro per maand erbij

De Groene Rekenkamer presenteert vandaag haar nieuwste onderzoeksrapport Energietransitie in Nederland waarin de kosten die betrekking hebben op het Nationale Energieakkoord worden belicht.

Uit het onderzoek blijkt dat het Nationale Energieakkoord, dat eind vorig jaar werd gesloten, voor de Nederlandse huishoudens desastreuze gevolgen zal hebben.

Inclusief de kosten van de bestaande subsidieregeling SDE+ zullen voor een gemiddeld Nederlands huishouden de kosten van het Nationale Energieakkoord bovenop de huidige energierekening kunnen neerkomen op € 250 tot € 400 per maand.

De Groene Rekenkamer
De missie van de Groene Rekenkamer is:
Het cijfermatig controleren van economische en/of wetenschappelijke aannames. Berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn.

Noot voor de redactie

Nadere informatie te verkrijgen bij:

Stichting De Groene Rekenkamer
Ecofactorij 18
7325 WC APELDOORN
KvK. nr: 27312917
Email: kantoor@groene-rekenkamer.nl

Download hier

Het persbericht in Word formaat

Het persbericht in PDF formaat

Voor de rapporten, zie:

Huishoudens betalen hoogste prijs voor het energiebeleid, 250 tot 400 euro per maand erbij