Binnen 3 maanden na de voorlopige rapportage ontvangt u onze definitieve bevindingen in de

RES ANALYSE

In de RES ANALYSE gaan we dieper in op vraagstukken als:

  • Zijn oppervlaktes en opbrengst op realistische wijze bepaald?

  • Hoe is rekening gehouden met benodigde extra infrastructuur en het tijdspad voor realisatie?

  • Een reële schatting van alle kosten, direct of indirect, en de beoordeling van risico’s en risicodragers

De RES ANALYSE ontvangt u in ook voor de burger begrijpelijke taal.

Onze experts onderzoeken naast de beperkende randvoorwaarden van de RES, ook de alternatieven. Welke direct beschikbare alternatieve opties zijn er? Hoe kan meer tijd worden gevraagd voor een energietransitie? Zijn er mogelijkheden voor lokaal grootschalige energie-opslag en zo nee, wat zijn de consequenties?

Naast alternatieven kwantificeren wij ook de economische gevolgen, uitgedrukt in kosten per burger en als nationale kosten omgeslagen. Daarmee heeft u zeker de munitie die nodig is om uw argumentatie te onderbouwen.

De RES ANALYSE besteedt bovendien aandacht aan:

  • De ecologische gevolgen, regiospecifiek geanalyseerd;
  • De gevolgen van eindige levensduur van zonnepalen en windturbines;
  • Wat zijn de consequenties voor historische panden in de regio?
  • Mogelijkheden van geothermie in de regio;
  • Schatting van potentieel aan en utilisatie van lokale biomassa uit snoeihout.

Alle reden dus om direct onze RES quick-scan en analyse te boeken.

Wij hebben slechts beperkte capaciteit, dus wie het eerst komt, het eerst maalt.