De Groene Rekenkamer

Een netwerk van hoogopgeleide experts

Competente academici met jarenlange kennis en ervaring in de profit en non-profitsector.

De Groene Rekenkamer stelt deze professionals in staat om hun jarenlange kennis en ervaring onder de vlag van de Groene Rekenkamer en onafhankelijk van welke instantie of wetgever dan ook, met u te delen.

Onze academici werken vaak bij universiteiten, raden, commissies, provincies, en zijn actief in de politiek of het bedrijfsleven. Allen hebben toegang tot up-to-date bronmateriaal en zijn ervaren in desk- en fieldresearch.

Als bestuur is het onze ambitie om toonaangevend en baanbrekend onderzoek te presenteren. Zo nodigde De Groene RekenKamer in 2019 meerdere internationale klimaatwetenschappers uit om over hun kritische bevindingen te praten in Nederland. Ook zult u ons regelmatig als spreker zien bij congressen en bijeenkomsten.

Onze rapporten worden veelvuldig in de media geciteerd en hebben in 2019 meermaals geleid tot kamervragen.

De Groene Rekenkamer werkt samen met:

 • Hoogleraren
 • Ingenieurs
 • Wetenschappers
 • Energiedeskundigen,
 • Natuurkundigen
 • Procestechnologen
 • Toxicologen
 • Ecologen
 • Juristen
 • Economen
 • Onderzoeksjournalisten