De Regionale Energie Strategie

Wat is het en hoe krijgt u ermee te maken

Wat is de RES?

De Regionale Energie Strategie (RES) is een instrument om regionaal invulling te geven aan de klimaatafspraken die Nederland heeft gemaakt in het klimaatakkoord. Daarbij is Nederland verdeeld in 30 ‘energieregio’s’. Alle regio’s dienen gezamenlijk 35 TWh aan vermogen te installeren. Vermogen mag worden aangelegd in de vorm van:

 • Kernenergie
  Vermogen in enkele regio’s worden gegenereerd uit kernenergie

 • Warmtenetten
  De besparing wordt opgeteld bij het totale vermogen

 • Zonnepanelen
  Geïnstalleerd op land (niet op daken)

 • Windturbines
  Geïnstalleerd op land of ondiepe waddenzee.

   

De provinciebesturen dienen met deze regels een concept RES op te stellen.

De mondige burger

Daarnaast moet u ook zorgen voor draagvlak en acceptatie bij maatschappelijke partners zoals burgers, bedrijven, groene partijen en netbeheerders in uw regio.

Dus, krijgt u te maken met de mondige burger. Wat vindt de burger van alle nieuwe plannen.

En, hoe gaat de burger reageren als hij merkt dat hij of zij zwaar zal moeten betalen voor de Energietransitie?

Om maar een lastig te verkopen effect van de Energietransitie te noemen.

En, hoe weet u nu wat het realiteitsgehalte is van de voorstellen. En is het onvermijdelijk of zijn er betere alternatieven denkbaar? Wat dreigt er als de Rijkscoördinatieregeling wordt ingeschakeld.

Er is nogal wat, hoe zullen we het zeggen, controverse rondom dit onderwerp.

Het debat is gepolariseerd en de belangen lopen sterk uiteen.

Kortom, u heeft hulp nodig.

En daar heeft u nu de Groene Rekenkamer voor.