RES Quick Scan

Met onze quick-scan krijgt u binnen een maand een voorlopige rapportage over de RES.

Daarmee kunt u alle betrokkenen alvast informeren met onze voorlopige bevindingen.

Alle provincies en gemeenten in Nederland hebben in 2020 te maken met een overweldigende extra wettelijke taakstelling:

de Regionale Energie Strategie ofwel de RES.

De wetgever vraagt aan lokale overheden onder meer wat het “maximale” is dat aan duurzame energie behaald kan worden.

De wetgever laat het aan de lagere overheden over om het draagvlak te verkrijgen.

Maar hoe weet u nu, wat het realiteitsgehalte is van de voorstellen?

Heeft u de menskracht om dit alles binnen uw eigen organisatie te onderzoeken en het draagvlak te verkrijgen?

  • U wilt geen rookgordijn van ondoorzichtige cijfers.
  • U wilt een stevig verhaal als u voor de burger staat.
  • U wilt controle wat er in de RES staat, maar ook wat er niet in staat:
  • Wat zijn de gevolgen?

Van dwangmaatregelen naar burgers onder de uitgebreide crisis en herstelwet.

Kloppen die cijfers, de begrippen en de methode?

Zijn die vermogens allemaal zo op te tellen?

Dit alles betekent een enorme tijds- en werkdruk op bestuurders en ambtenaren.

De Groene Rekenkamer gaat u helpen!

Voor u en ons is de tijdsdruk hoog. Bovendien wilt u op basis van wetenschappelijke feiten het debat kunnen voeren.

Met onze quick-scan krijgt u binnen een maand een voorlopige rapportage over de RES.

Daarmee kunt u alle betrokkenen alvast informeren met onze voorlopige bevindingen.

Plan intake
Terug naar overzicht