RMArchief home Contact OverOns KopGRK

 
Via de Groene Rekenmeester houden we U graag en gratis op de hoogte.
Vul hier Uw emailadres in:
Dank voor Uw aanmelding!  

(Uiteraard gaan we discreet om met Uw gegevens)
Als U zich weer af wilt melden van deze lijst klikt U hier.

De Kyoto-teller
Klik hier als U de teller niet ziet

Klaar met af-tellen tot Kyoto? Dan kan het op-tellen beginnen

Op 16 februari 2005 is het Kyoto-protocol in werking getreden en sinds die datum heeft de wereld daar het volgende bedrag aan gespendeerd en daarmee is een potentiële temperatuurstijging voorkomen van .  Dit komt er op neer dat het voorkomen van de opwarming van de aarde met een miljardste graad Celsius honderdduizend Euro kost (die miljardste graden zijn in werkelijkheid overigens niet meetbaar). Het voorkomen van een opwarming met 1 graad Celsius zou neerkomen op een bedrag van 100 biljoen (honderdduizend miljard, een 1 met 14 nullen).

De Kyoto-teller is overgenomen van  www.junkscience.com


Toelichting Als het Kyoto-protocol helemaal wordt uitgevoerd dan is in het jaar 2050 - over 45 jaar - de gemiddelde temperatuur op aarde ongeveer 0.07 graad Celsius lager dan wanneer we gewoon doorgaan. Dit getal is niet omstreden, het wordt aanvaard door zowel sceptici als gelovigen. Alhoewel landen als de VS en Australië het benul hadden om niet mee te doen met deze grootschalige energierantsoenering doen we alsof dit resultaat ook behaald kan worden door Europa met zijn bondgenoten.

De potentieel voorkomen temperatuursstijging is daarmee per jaar 0.07 °C/45 (jaar) (in de teller doorgedeeld tot de seconde). Toegegeven, dat is niet erg nauwkeurig, noch realistisch, maar ach, de wetenschap is tot dusver niet eens in staat om de gemiddelde oppervlakte temperatuur van de aarde vast te stellen met een grotere nauwkeurigheid dan +/- 0.7 graad Celsius.

Aan de kostenkant zijn we gewoon meegegaan met de optimistische schatting dat het meedoen aan 'Kyoto' wereldwijd 115 miljard Euro per jaar kost.  Dit bedrag hebben we doorgedeeld tot het bedrag per 5/100 seconde. Natuurlijk, we hadden veel hogere schattingen kunnen gebruiken maar we zien de regeringen van de  EU, Japan en wellicht Canada toch niet de gelegenheid krijgen om enorme bedragen te spenderen ten koste van gezondheidszorg, hulp aan de derde wereld of het onderhoud van hun wegen.

De bovenstaande schattingen zijn exclusief de miljarden die worden uitgegeven aan onderzoek naar de  klimaatverandering (in de VS alleen al $2 miljard per jaar), onderzoek naar duurzame energie (in de VS alleen al 3 miljard per jaar) en subsidies (om bijvoorbeeld een 'markt' voor windenergie te forceren - alleen al in Nederland vele miljarden), bangmaak-, pardon opvoedings-programma's, subsidies voor NGO's (niet gouvernementele organisaties) en actiegroepen of het geld dat 'goede doelen' bange burgers uit de zak kloppen. Het zijn al deze fondsen die het lonend maken om te roepen dat de planeet ten onder gaat. Na 'Big Tobacco' (voor de grote tabaksindustrie) en 'Big Pharma' (de grote geneesmiddelenfabrikanten) spreekt men in de VS nu van 'Big Warming', de klimaatbeschermingsindustrie.)

Er is al enorm veel zinloos uitgegeven aan deze 'problemen' maar het grote verspillen is nu echt begonnen.