Sinds 16 februari 2005 kostte het Kyoto-protocol de wereld:
en daarmee werd een opwarming voorkomen van:
Hier vindt U een toelichting


(Klik hier als U de teller niet ziet)

RMArchief home Contact OverOns KopGRK

UnderexposedVolgens dit boek krijgt U te weinig straling. Lees het (en help de Groene Rekenkamer). Klik hier.
Wegens plaatsgebrek geweigerd? Kwaliteitskranten' hebben maar beperkt ruimte, dus ze moeten selecteren. Schrijvers van ingezonden brieven hebben echter nogal eens het gevoel dat hun bijdragen vooral om ideologische redenen worden geweigerd. Zijn de druiven zuur? Oordeel zelf. En stuur ons een kopietje van Uw ingezonden brieven!

Opwarming van de aarde: bent U overtuigd of skeptisch?
Doe mee aan de enquête!

Van elders:
De (tamelijk groene) journalist Mark Dowie klaagt de natuur beweging aan voor het verjagen van inheemse volkeren uit natuur-gebieden. Zie hier.

zure regen
Over zure regen
hoor je niets meer.

Klik
hier voor een spotje (audio, mp3)

Klimaatrapport van CE-bureau, KNMI en Alterra
is broddelwerk zegt Groene Rekenkamer

Het in opdracht van de Tweede Kamer vervaardigde rapport 'Klimaat-verandering, Klimaatbeleid' is wetenschappelijk broddelwerk en dient te worden ingetrokken, aldus de eindconclusie van een audit in opdracht van de Groene Rekenkamer door prof. dr. A. Rörsch, prof. dr. D. Thoenes en ir. F. de Wit. Lees hier verder

Groene Rekenkamer presenteert nieuwe visie op klimaat; media reageren boos

 

RorschEalternate text
Links: prof. Dick Thoenes (een vd auteurs van 'Waterplaneet').
Rechts vlnr drs. Hans Labohm, die de presentatie voor zat, en de andere auteurs; prof. Arthur Rorsch en ir Florens de Wit.

De hoeveelheid CO2 is in de afgelopen eeuw weliswaar fors toegenomen en ook is het op sommige plaatsen op aarde wat warmer geworden, maar wat is nu oorzaak en wat is nu gevolg? Het IPCC beweert dat het warmer wordt omdat er zoveel CO2 in de lucht komt door de verbranding van fossiele brandstoffen, maar alles wijst er op dat het omgekeerde ook goed mogelijk is:dat het door een verhoogde zonneactiviteit iets warmer is geworden en dat daardoor de hoeveelheid CO2 in de lucht toeneemt. En is CO2 wel zo'n belangrijk broeikasgas? Is waterdamp niet veel belangrijker? Die vragen stellen prof. dr. Arthur Rorsch, prof dr Dick Thoenes en ir Florens de Wit in het boekje 'Klimaatverandering op een waterplaneet. Het CO2-vraagstuk kritisch bekeken', zoals dat op 25 oktober in het Haagse perscentrum Nieuwspoort werd gepresenteerd. De zaal zat behoorlijk vol, maar de media lieten het afweten en bij in ieder geval de Volkskrant was dat - zo bleek uit de zaterdagkrant - omdat men het stellen van kritische vragen vooral ziet als verwarring zaaien. In Nieuwspoort werd het woord gevoerd door VVD-politicus Frits Bolkestein die er ondermeer op wees hoe de onafhankelijke wetenschapsbeoefening bedreigd wordt door 'wetenschapsactivisme' (zie hier). Directeur Klaas van Egmond van het Natuur- en Milieu Planbureau reageerde kritisch op het boekje maar ondanks herhaalde pogingen van de Groene Rekenmeester is het niet gelukt zijn tekst te bemachtigen. Zie ook hier. Om het boekje te bestellen klikt U hier.
 

HYPE: FIJN STOF

alternate textDe milieu beweging schreeuwt moord en brand, de EU eist strenge maatregelen en in Nederland worden bouwwerken stil gelegd, want: de luchtvervuiling met fijn stof eist mensenlevens!
Als je in die situatie hardop zegt dat er weinig tot niets aan de hand is dan wordt je niet meer serieus genomen, dan plaats je jezelf buiten het debat.
Jammer dan: maar met fijn stof is toch echt niets aan de hand. Klik hier en hier voor meer.
Via de Groene Rekenmeester houden we U graag en gratis op de hoogte. (Klik hier voor oude nummers).

Vul hier Uw emailadres in:

Dank voor Uw aanmelding!(Uiteraard gaan we discreet om met Uw gegevens)
Als U zich weer af wilt melden van deze lijst klikt U hier.
NL slecht beschermd ?
Nederland is goed beschermd
tegen bekende gevaren
 zoals een dijkdoorbraak,
maar de bescherming tegen onbekende gevaren is miserabel concludeerden kamerleden gisteren.
‘Ik heb een beetje in de wetenschappelijke wereld rondgebeld’, zo meldde PvdA kamerlid Diederik Samsom, ‘en gevraagd wat we moeten doen als we plotseling geconfronteerd worden met een onbekend dodelijk virus. De deskundigen gaven toe dat ze daar niet op voorbereid zijn. Ik vind dat zeer verontrustend: er zijn allerlei onbekende virussen en die 'deskundigen' kennen ze niet eens!’. Lees hier verder