Loading Events

Noordoost Brabant is niet geschikt voor windmolens.

Dat concludeert de Groene Rekenkamer in een analyse van de Regionale Energie Strategie die gepresenteerd werd in een inspirerend webinar op 11 mei.

Het is hier te bekijken:

Meer lezen?

Bij het rapport van de werkgroep RES: hier de concept-RES. En hier de definitieve RES 1.0.

De quickscan die wij maakten op basis van een eerste bestudering van de RES documenten van de concept-RES, De GRK Quickscan NOB.

Tot slot de volledige, met cijfers onderbouwde analyse van de RES Noordoost Brabant.

Ten opzichte van de concept-RES zijn volgens de opstellers de volgende hier onder genoemde aanvullingen gemaakt in de RES 1.0. Deze omvatten geen kosten-baten analyse zoals wij in de Quickscan in 2020 hadden aanbevolen. De kwantitatieve analyse van ons analyse-rapport is overstijgend en blijft onverkort van kracht. Het zogeheten “RES-Bod” is van 1,5 naar 1,6 TWh verhoogd.

De RES 1.0 van april 2021, ten opzichte van concept-RES bevat volgens genoemde website:

  • Zoekgebieden voor zon- en wind;
  • Handreiking voor gemeenten die helpt om beleid te maken voor het streven naar 50 procent lokaal eigendom;
  • Handreiking voor gemeenten die helpt bij het bepalen van zoekgebieden;
  • Afspraken die ervoor zorgen dat de regionale effecten van lokale keuzes inzichtelijk worden;
  • Effecten van de regionale energietransitie op de energie-infrastructuur, inclusief mogelijke oplossingsrichtingen;

Deel dit verhaal, kies je platform!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.