Ondersteun ons met een donatie

Onze initiatieven op informatie- en juridisch vlak steunen op uitgebreid en niet aflatend onderzoek en integratie van de laatste feiten en inzichten. Terwijl het bestuur statutair onbezoldigd werk doet, zijn we voor het onderzoek en een minimum aan juridische ondersteuning voor 100% afhankelijk van uw vrijwillige bijdragen. 

Voor het sleuteljaar 2022 hebben we een doelstelling van minimaal € 50.000. Daarvan is 26% reeds gedoneerd.

Een prachtige aanzet! Die ons aanmoedigt voor nieuwe initiatieven

Naast uw donatie helpt het als u ons aanraadt aan collega’s, kennissen en vrienden. Dus zegt het voort.

Donateur €10,-

Donateur €25,-

Donateur Vrij Bedrag

Doneer: € -

Overmaken

Liever handmatig overmaken?

Als U niet online wenst te doneren kunt U ook overmaken naar bankrekeningnummer 675760968 van de Biomedische Rekenkamer.

IBAN: NL77INGB0675760968

Is mijn donatie aftrekbaar? Heeft de Biomedische Rekenkamer een ANBI nummer?

Dat komt er aan (met terugwerkende kracht). De Biomedische Rekenkamer heeft een ANBI aanvraag ingediend.
De Belastingdienst erkent wel al de Groene Rekenkamer als een Algemeen Nut Beogende Instelling (nr 819004418).